Dag van afscheid


De uitvaartkist wordt gesloten

Het sluiten van de uitvaartkist is een moeilijk moment op weg naar het definitieve afscheid. Het sluiten kan thuis plaatsvinden, maar ook in het uitvaartcentrum, in de kerk of in het crematorium. Het is moeilijk omdat je hem of haar daarna nooit meer zal zien. Vaak wordt het ook als mooi ervaren omdat je het samen doet: de deksel op de uitvaartkist leggen en sluiten met de daarvoor bestemde knoppen als iedereen daaraan toe is.

 

De afscheidsbijeenkomst

Bij een religieuze uitvaart kunt u een dominee, pastoor of andere voorganger kiezen. Vaak wordt hierin de liturgie gevolgd. Wilt u in de dienst ook ruimte laten voor inbreng van anderen, dan kan dat natuurlijk ook.

 

Bij een niet-kerkelijk afscheid kunt u herinneringen ophalen, emoties delen en naar muziek luisteren. U kunt het geheel vormgeven zoals u dat zelf graag wilt. Een mooi gedicht voordragen of beelden laten zien? Een bloem leggen of kaarsen aansteken? Er zijn heel veel mogelijkheden. Wij helpen u graag om voor het afscheid een vorm te kiezen die past bij u allemaal.

 

Het afscheid nemen

Bij een begrafenis heeft u de keuze uw naaste helemaal, tot de rand van de aarde of niet te laten dalen in het graf. Bij een crematie heeft u de keuze de uitvaartkist te laten staan en daar afscheid te nemen, u kunt ook kiezen voor wegglijden, gordijnen sluiten of laten zakken afhankelijk van de mogelijkheden van het crematorium. U kunt er voor kiezen als eerste of laatste afscheid te nemen.


Wij willen u er op wijzen dat er bij een crematorium ook de mogelijkheid is mee te gaan naar de ruimte waar de invoer in de oven zal plaatsvinden. Soms kan dit niet direct aansluitend.