Condoleance


Het tekenen van het register
Het condoleanceregister is op het moment van afscheid nemen aanwezig en de namen en adressen van de belangstellenden kunnen daarin worden genoteerd. Het condoleanceregister wordt na de uitvaart door ons overhandigd aan de nabestaanden c. q. opdrachtgever van de uitvaart. Het geeft u de mogelijkheid later nog een dankbetuiging te sturen of na te kijken wie er allemaal geweest zijn.

 

Condoleance voor of na het afscheid

Soms wordt er gekozen om één of meerdere dagen voor de uitvaart gelegenheid te geven de naasten te condoleren en persoonlijk afscheid te nemen. Anderen kiezen er voor om dit te doen voor aanvang van de bijeenkomst. Ook wordt er soms gekozen om het condoleren na het afscheid te laten plaatsvinden.

 

Koffietafel

Vaak wordt er na het afscheid samen iets gedronken en gegeten. Dit kan koffie, thee, frisdrank zijn maar misschien ook het favoriete drankje van de overledene zijn. Cake, koek, broodjes, kroketten, bittergarnituur, gevulde koeken, sandwiches, krentewegge, kortom er is veel meer mogelijk dan u denkt.