Begraven of cremeren


Begraven of cremeren?
Begraven of cremeren, dit is heel persoonlijk. Het is goed om van elkaar te weten waar de voorkeur ligt. Te denken valt hierbij aan de wensen van de partner of rekening houdend met bijvoorbeeld kleine kinderen als nabestaanden. Familietradities kunnen ook bepalend zijn bij het maken van een keuze.

 

Dragers

Bij een begrafenis, maar ook bij een crematie wordt er soms gebruik gemaakt van dragers. Bijvoorbeeld omdat er in de familie niet genoeg mensen zijn die dit kunnen of willen.
Onze dragers zijn jonge mensen die dit heel stijlvol kunnen doen. Zij kunnen een baar begeleiden maar kunnen ook de uitvaartkist met uw naaste op de schouders dragen. Dit wordt vaak als heel mooi ervaren.